#menu ul li {font-size: 12px; color: green; }
ליטה טור” זה עסק משפחתי שקיים משנת 2005″

  • אנו מורי דרך מוסמחים ומיקצועים ;
  • דוברי עברית, אנגליט, ליטאית ורוסית;
  • אנחנו עובדים עם הלקוחות שלנו ללא מתווכים כדי להבטיח את השירות הטוב ביותר, כמו גם תשומת לב ישירה וכנה לכל המבקרים;
  • ההמגוון שרותים כולל מדריך, נהג, מתרגם וצלם אנו עובדים עים לקוחות בודדים, משפחות, וקבוצות שונות בגודלן. לפי זה יש לנו כלי רכב שונים: פרייבט, מיניבוס ואוטובוסים עד 50 מקומות