ירושלים הצפונית (טיול בוילנא היהודית)

ירושלים דליטא- וילנה היהודית

Duration:
(Lietuvių) 2,5 – 3 valandos

להזמין

סיור זה משלב גם הליכה ושימוש בתחבורה
• בית הכנסת טהרת הקודש
• בתי העלמין היהודיים
• המחנה ח.ק.פ.,
• מוזיון השועה “הבית הירוק”
• גטו קטן ברובע יהודי ההיסטורי, שולהויף לשעבר, אנדרטה לגאון מוילנא
• הרחוב הגרמני
• הגטו הגדול, יודן ראט,
• מרכז המידע והתרבות יהודי עם “המלינה”
• אנדרטה לצמח שבד
• טאטרון של הגטו
• מקום שריפתו של גר צדק